เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 371 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 180 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 166 บทเรียน
วิดีโอความยาว 51 ชั่วโมง 40 นาที

เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TutorOui-Plus

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

เนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แจ้งโอนเงิน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ทั้งหมด ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^
วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด (ปี59) จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

พื้นฐานแคลคูลัส ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน4 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน5 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน6 21.21 นาที  
1.อนุพันธ์ ตอน1 FREE 20.00 นาที  
2.อนุพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
3.อนุพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
4.อนุพันธ์ ตอน4 20.00 นาที  
5.อนุพันธ์ ตอน5 20.00 นาที  
6.อนุพันธ์ ตอน6 27.12 นาที  
7.ปริพันธ์ ตอน1 12.48 นาที  
8.ปริพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
9.ปริพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
10.ปริพันธ์ ตอน4 20.00 นาที  
11.ปริพันธ์ ตอน5 20.00 นาที  
12.ปริพันธ์ ตอน6 12.40 นาที  
13.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน1 20.00 นาที  
14.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
15.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
16.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน4 27.13 นาที  
17. ประยุกต์ ความชัน ตอน1 12.47 นาที  
18. ประยุกต์ ความชัน ตอน2 20.00 นาที  
19. ประยุกต์ ความชัน ตอน3 22.47 นาที  
20. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน1 17.14 นาที  
21. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน2 20.00 นาที  
22. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน3 20.00 นาที  
23. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน4 20.00 นาที  
24. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน5 17.12 นาที  
25. หอกคู่ ตอน1 20.00 นาที  
26. หอกคู่ ตอน2 26.56 นาที  
27. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน1 13.04 นาที  
28. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน2 20.00 นาที  
29. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน3 20.00 นาที  
30. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน4 20.00 นาที  
31. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน5 12.53 นาที  
32. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน1 27.07 นาที  
33. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน2 20.00 นาที  
34. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน3 20.00 นาที  
35. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน4 20.00 นาที  
36. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน5 20.00 นาที  
37. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน6 13.56 นาที  
38. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน1 20.00 นาที  
39. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน2 20.00 นาที  
40. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน3 20.00 นาที  
41. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน4 20.00 นาที  
42. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน5 20.00 นาที  
43. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน6 20.00 นาที  
44. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน7 22.00 นาที  
45. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน1 20.00 นาที  
46. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน2 20.00 นาที  
47. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน3 20.00 นาที  
48. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน4 20.00 นาที  
49. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน5 15.44 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน4 19.18 นาที  
1.ลำดับ ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
2.ลำดับ ตอน 2 21.17 นาที  
3.ลำดับ เลขคณิต ตอน 1 18.43 นาที  
4.ลำดับ เลขคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
5.ลำดับ เลขคณิต ตอน 3 20.00 นาที  
6.ลำดับ เลขคณิต ตอน 4 13.52 นาที  
7.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 1 26.08 นาที  
8.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
9.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 3 8.22 นาที  
10.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 1 11.38 นาที  
11.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
12.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 3 4.39 นาที  
13.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 1 15.21 นาที  
14.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 2 19.06 นาที  
15.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20.00 นาที  
16.เฉลยโจทย์ ตอน 2 20.00 นาที  
17.เฉลยโจทย์ ตอน 3 16.41 นาที  
18.ลำดับพิเศษ (ฮาร์โมนิก) 9.57 นาที  
19.ลำดับพิเศษ (พหุนาม) 22.53 นาที  
20.ลิมิต ตอน 1 10.29 นาที  
21.ลิมิต ตอน 2 20.00 นาที  
22.ลิมิต ตอน 3 20.00 นาที  
23.ลิมิต ตอน 4 9.54 นาที  
24.อนุกรมเลขคณิต ตอน 1 10.06 นาที  
25.อนุกรมเลขคณิต ตอน 2 26.36 นาที  
26.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 1 13.24 นาที  
27.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 2 17.33 นาที  
28.เฉลยโจทย์ 27.43 นาที  
29.อนุกรมพิเศษ พหุนาม (ซิกม่า) ตอน 1 14.44 นาที  
30.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 2 20.00 นาที  
31.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 3 20.00 นาที  
32.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 4 9.51 นาที  
33.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 1 10.09 นาที  
34.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 2 21.39 นาที  
35.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 1 18.21 นาที  
36.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 2 20.00 นาที  
37.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 3 21.33 นาที  
38.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 1 18.27 นาที  
39.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 2 5.38 นาที  
40.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 3 6.57 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน4 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน5 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน6 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน7 24.41 นาที  
1.ค่ากลาง ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
2.ค่ากลาง ตอน 2 20.00 นาที  
3.ค่ากลาง ตอน 3 20.00 นาที  
4.ค่ากลาง ตอน 4 20.00 นาที  
5.ค่ากลาง ตอน 5 20.00 นาที  
6.ค่ากลาง ตอน 6 20.00 นาที  
7.ค่ากลาง ตอน 7 16.17 นาที  
8.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 1 23.43 นาที  
9.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 2 20.00 นาที  
10.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 3 20.00 นาที  
11.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 4 20.00 นาที  
12.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 5 26.16 นาที  
13.ค่ากลางที่เหลือ 4.26 นาที  
14.เฉลยโจทย์ 2.05 นาที  
15.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 1 17.55 นาที  
16.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 2 20.00 นาที  
17.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 3 20.00 นาที  
18.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 4 20.00 นาที  
19.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 5 20.00 นาที  
20.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 6 20.00 นาที  
21.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 7 20.00 นาที  
22.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 8 20.00 นาที  
23.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 9 20.00 นาที  
24.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 10 20.00 นาที  
25.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 11 20.00 นาที  
26.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 12 10.55 นาที  
27.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 1 9.05 นาที  
28.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 2 14.39 นาที  
29.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20.00 นาที  
30.เฉลยโจทย์ ตอน 2 23.06 นาที  
31.แผนภาพกล่อง Box-Plot 16.32 นาที  
32.เฉลยโจทย์ 28.45 นาที  
33.ค่ามาตรฐาน ตอน 1 11.15 นาที  
34.ค่ามาตรฐาน ตอน 2 20.00 นาที  
35.ค่ามาตรฐาน ตอน 3 29.14 นาที  
36.ความลับ Z 21.46 นาที  
37.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 1 9.00 นาที  
38.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 2 20.00 นาที  
39.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 3 20.00 นาที  
40.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 4 8.53 นาที  
41.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 1 11.07 นาที  
42.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 2 20.00 นาที  
43.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 3 20.00 นาที  
44.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 4 20.00 นาที  
45.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 5 20.00 นาที  
46.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 6 17.26 นาที  
47.สรุปสูตรทั้งหมด 20.23 นาที  
48.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 1 22.11 นาที  
49.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 2 20.00 นาที  
50.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 3 20.00 นาที  
51.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 4 20.00 นาที  
52.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 5 20.00 นาที  
53.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 6 16.31 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 2 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 3 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 4 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 5 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 6 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 7 20.17 นาที  
พื้นฐาน เเคลคูลัส.pdf
เอกสารประกอบ แคลคูลัส.pdf
พื้นฐาน ลำดับอนุกรม.pdf
เอกสารประกอบ ลำดับ อนุกรม.pdf
พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น.pdf
เอกสารประกอบ กำหนดการเชิงเส้น.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

14
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
 • ดีมากเลยค่ะสอนเข้าใจมาก
  พรทิพย์ รู้ยืนยง

 • สอนดีมากๆค่ะ ตลกด้วย
  นิรมล แสงคล้าย

 • สอนโคตรดีพัฒนาผลงานต่อไปเรื่อยๆคับ
  ์Nuttanun Thai

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากครับไม่น่าเบื่อ แต่ต้องใส่หูฟัง กลัวพ่อแม่ได้ยินคำหยาบแต่ผมไม่เป้นอะไรอยู่แล้ว555
  สุรวรรษ สุรเนตร

 • พี่อุ่ยสอนทำโจทย์ให้ดูเป็นเรื่องง่ายมากกก จากที่ไม่ค่อยเข้าใจวิธีที่รร.สอนเท่าไรเลยมองว่าเลขยากจนมาเรียนกับพี่อุ่ยทำให้ผมเข้าใจเลขมากขึ้นมากๆจนรู้สึกเอนจอยกับการทำโจทย์เสมอเลยครับ
  นาย ปรมินทร์ ศรีศุภฤกษ์

 • พี่อุ๋ยสอนดี เข้าใจง่ายและสนุกมากค่ะ
  อัยรินทร์ ลือสายวงศ์

 • พี่ิอุ้ยสอนดีมากๆครับ ไม่น่าเบื่อเลย
  นาย ภูมิภัทร พิสิษฐ์รัชชานนท์

 • คอสนี้ทำให้ผมสอบติดนักเรียนเตรียมทหารครับ
  นาย messi bacelona

 • พี่สอนดีมาตลอดเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
  วรรณกร ทองศรี

 • สอนดีมากๆ ตลกด้วย แนะนำเลยครับผมมมมม
  อรอนงค์ บุญธรรม